Mijn favorieten

Verhuur

Vast Goed Makelaardij de Stijl heeft jarenlange ervaring in de vastgoedbranche en is een betrouwbare partner voor het beheer van uw vastgoed. Wij bieden u onder meer de volgende faciliteiten, zoals:

Administratief/financieel beheer:

 • Huurfacturen verzenden.
 • Incasseren van huren en bijkomende financiële afhandeling verzorgen.
 • Periodieke administratieve huurafrekening verzorgen.
 • Bewaken van betalingen en huurachterstanden.
 • Verzorgen van aanmaningen en indien nodig inschakeling van een deurwaarder.
 • Verrichten van betalingen met toestemming van verhuurder.
 • Verzorgen van huurverhogingen en bijbehorende schriftelijke kennisgevingen hiervan.
 • Administreren en verrekenen van voorschotten en kosten van diensten en servicekosten.
 • Gemeentelijke belastingen en heffingen doorbelasten aan huurder.

Commercieel beheer:

 • Advisering over huurprijs en huurvoorwaarden.
 • Verhuur gereed maken van woningen en/of commercieel onroerend goed.
 • Werven van kandidaat-huurders.
 • Screenen van kandidaat-huurders.
 • Opmaak van huurovereenkomst.
 • Opstellen proces-verbaal van oplevering bij aanvang van de huurovereenkomst.

Technisch beheer:

 • Verrichten van inspectie bij mutatie en inspectierapporten opstellen.
 • Verrichten van inspectie bij klachten.
 • Verrichten van periodieke en preventieve inspecties indien gewenst.
 • Afhandeling klachtenonderhoud.
 • Indien gewenst opstellen van jaar- en meerjaren begrotingen.
 • Uitbrengen onderhoudsvoorstellen.
 • Offerte aanvraag, opdrachtverstrekking en controle op uitvoering onderhoud.
 • Controle ingediende nota's.
 • Verzorgen opleveringen.
 • Afsluiten en marktconform houden onderhoudscontracten.
 • Toezicht op goede naleving onderhoudscontracten.
 • Verhelpen technische storingen.
 • Coördineren onderhoudsopdrachten.

Wat kost het?

Voor deze diensten rekent Vast Goed Makelaardij de Stijl een percentage van de huur of een vooraf overeengekomen vast bedrag. Informeer verblijvend naar de aantrekkelijke tarieven voor het administratief/financieel en/of commercieel en/of technisch beheer.